[tbay_title_heading title=”درباره جانبانه” buttons=”btn-default btn-outline” buttons2=”btn-default btn-outline” el_class=”title-about”]

گروه جانبانه با پشتوانه بیش از دو دهه تجربه موفق مدیران خود در ارائه و پخش انواع لوازم جانبی موبایل و باتری یکی از معتبرترین و موفق ترین سایت های فروش لوازم جانبی موبایل و باتری موبایل در ایران است .

گروه جانبانه در راستای پاسخ به نیاز مصرف کنندگان در زمینه ی انواع لوازم جانبی موبایل و باتری موبایل مفتخر است که توانسته محصولات خود را در بالاترین کیفیت ممکن همراه با گارانتی همه جانبه به شما مصرف کنندگان و مشتریان گرامی عرضه نماید .

 

 

[tbay_title_heading title=”خدمات ما” descript=”گروه جانبانه با هدف ارتقاء سطح کیفی نیاز لوازم جانبی موبایل و باتری موبایل توانسته است از مسیر زیر عبور کند :

عرضه محصولات با کیفیت و با مناسبترین قیمت
ایجاد سایت بروز و شبکه توزیع مناسب
پشتیبانی و گارانتی با بالاترین استانداردها

هم اکنون به لطف تلاش بی وقفه مدیران و پرسنل مجموعه جانبانه می توانید بهترین , با کیفیت ترین , متنوع ترین و ارزانترین لوازم جانبی موبایل و باتری موبایل را از طریق این مجموعه خریداری و استفاده نمائید .” buttons=”btn-default btn-outline” buttons2=”btn-default btn-outline” el_class=”title-about”]

[tbay_features items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%20%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20100%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22type%22%3A%22simpleline%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-plane%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22description%22%3A%22%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%22%2C%22type%22%3A%22simpleline%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-fire%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%2024%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87%22%2C%22description%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A7%2024%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%22%2C%22type%22%3A%22simpleline%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-umbrella%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%5D” style=”style1″][tbay_features items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20100%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22type%22%3A%22simpleline%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-energy%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%22%2C%22description%22%3A%22%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%22%2C%22type%22%3A%22simpleline%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-eyeglass%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%2024%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87%22%2C%22description%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A7%2024%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%22%2C%22type%22%3A%22simpleline%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-badge%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%5D” style=”style2″]
[tbay_features items=”%5B%7B%22title%22%3A%2215%22%2C%22description%22%3A%22%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%22%2C%22type%22%3A%22none%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-user%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%2B%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%22%2C%22type%22%3A%22none%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-user%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22999%2B%22%2C%22description%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%22%2C%22type%22%3A%22none%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-user%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%224M%2B%22%2C%22description%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%22%2C%22type%22%3A%22none%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-user%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%5D” style=”style3″]

عملکرد ما چگونه است؟ بازخوردی برای ما ارسال کنید
برای بهبود تجربیاتمان بسیار مهم است، از شما سپاسگزاریم.